Cerne Abbas

BISHOP'S TRANSCRIPTS, 1793-1812,

FHL film #1279489

Augmented by Cerne Abbas Parish Register Transcript Information (incomplete) from Dorset Record Office Manuscript, as indicated by BT/PR column

Transcribed by Claire Smith-Burns

 

DATE; NAME; DETAILS; AGE; NOTES; BT/PR

10 Jan 1793 Thomas GUPPY son of Robert GUPPY; ; ; ; BT

21 Jan 1793 William ROLES son of Richard ROLES; ; ; ; BT

25 Apr 1793 William NUTT ; ; ; ; BT

30 Jun 1793 Thomas GREEN ; ; ; Pauper; BT

20 Jul 1793 John BEER ; ; ; ; BT

4 Aug 1793 John BARNWELL ; ; ; ; BT

7 Oct 1793 Ann WHITTLE daughter of Henry WHITTLE; ; ; ; BT

20 Oct 1793 YEATS ; ; ; Widow; BT

31 Oct 1793 Thomas GREEN ; ; ; ; BT

11 Nov 1793 William GALE son of Chas. GALE; ; ; ; BT

9 Dec 1793 Elizabeth HOMER ; ; ; ; BT

26 Dec 1793 Thomas HELLYAR ; ; ; ; BT

7 Jan 1794 Judith THORNE ; ; ; ; BT

17 Jan 1794 Joseph THORNE ; ; ; ; BT

2 Feb 1794 Elizabeth MULLETT wife of Jos. MULLETT; ; ; ; BT

27 Mar 1794 John HODGES ; ; ; ; BT

13 Apr 1794 Margaret BRODBY ; ; ; ; BT

19 Apr 1794 Richard NAPPEN ; ; ; ; BT

1 May 1794 Ann COCKERAM daughter of Thos. COCKERAM; ; ; ; BT

29 May 1794 Joseph PALMER ; ; ; ; BT

22 Jun 1794 Elizabeth EARL daughter of Frans. & Ann EARL; ; ; ; BT

16 Jul 1794 Simon BOWERING son of William BOWERING; ; ; ; BT

12 Oct 1794 Elizabeth WHITE ; ; ; ; BT

24 Oct 1794 Mary INGARIM ; ; ; ; BT

15 Dec 1794 Elizabeth ABBOTT wife of Jno. ABBOTT; ; ; ; BT

14 Jan 1795 Elizabeth MORRIS daughter of Geo. MORRIS; ; ; ; BT

12 Feb 1795 Ann EARL wife of Francis EARL; ; ; ; BT

24 Mar 1795 Daniel SHERRY ; ; ; ; BT

2 Apr 1795 Maria HARVEY ; ; ; ; BT

10 Apr 1795 Joseph DOMINY ; ; ; ; BT

8 Oct 1795 Jacob HODGES ; Infant; ; ; BT

8 Nov 1795 Joseph MAJOR ; 79; ; Pauper; BT

10 Dec 1795 Thomas RANDALL ; 8; ; ; BT

5 Jan 1796 Mary HELLYAR ; 81; ; ; BT

22 Feb 1796 Thomas MAJOR ; 86; ; ; BT

26 Feb 1796 Elizabeth COCKERAM ; 57?; ; ; BT

26 Feb 1796 Eliza HAWKINS ; Infant; ; ; BT

15 Mar 1796 John THORNE ; 90; ; Pauper; BT

26 Mar 1796 Eleanor GROVES ; 76; ; ; BT

29 Mar 1796 Christian DUNNING ; 10?; ; ; BT

3 Apr 1796 Robert ADAMS ; 30; ; ; BT

3 Apr 1796 Elizabeth MORRIS ; 7; ; ; BT

15 Apr 1796 William NUTT ; 45; ; ; BT

22 Apr 1796 Sarah HODGES ; 50; ; ; BT

24 Apr 1796 Mary WHITE ; 88; ; Pauper; BT

24 Apr 1796 Sarah GALE ; 72; ; Pauper; BT

27 Apr 1796 John HODGES ; 29; ; ; BT

29 May 1796 Ann PULLMAN ; 58; ; ; BT

6 Jun 1796 Ambrose CHAFFEY ; 86; ; ; BT

1 Jul 1796 Sarah BAGG ; 67; ; Pauper; BT

10 Jul 1796 Richard Jenkyns STONE ; Infant; ; ; BT

31 Jul 1796 Samuel MORRIS ; 64; ; ; BT

29 Aug 1796 John ABBOTT ; 19; ; ; BT

23 Sep 1796 John BARTLETT ; 66; ; ; BT

5 Dec 1796 Roger STICKLAND ; 70; ; ; BT

11 Dec 1796 William HINTON ; 73; ; Pauper; BT

9 Jan 1797 William ADAMS ; 18 months; ; ; BT

21 Feb 1797 Mary PEATY ; 83; ; ; BT

2 Mar 1797 Ann SYMONDS ; 78; ; ; BT

9 Mar 1797 Eliza THORNE ; 4; ; ; BT

19 Mar 1797 John STICKLAND ; 80; ; ; BT

23 Mar 1797 Richard COX ; Infant; ; ; BT

29 Mar 1797 Susannah CONWAY ; 2; ; ; BT

3 Apr 1797 Joseph PEATY ; 7; ; ; BT

8 Apr 1797 Gertrude GALE ; 3; ; ; BT

13 Apr 1797 Benjamin GROVES ; 85; ; ; BT

1 May 1797 George CRANE ; Infant; ; ; BT

2 May 1797 Sarah NORTHOVER ; Infant; ; ; BT

12 Jun 1797 Elizabeth FARR ; 81; ; ; BT

15 Jun 1797 Catharine CURME ; 67; ; Pauper; BT

15 Jun 1797 Jane FARR ; Infant; ; ; BT

9 Jul 1797 Elizabeth SHEPPARD ; 12; ; ; BT

12 Jul 1797 Margaret BEER ; 22; ; ; BT

19 Jul 1797 Ann CHURCHILL ; Infant; ; ; BT

27 Aug 1797 John SHEPPARD ; 20; ; ; BT

4 Sep 1797 Dorinda GILLINGHAM ; 62; ; ; BT

24 Sep 1797 Susannah RYAL ; 24; ; ; BT

25 Sep 1797 Sarah EVELEIGH ; 64; ; ; BT

8 Oct 1797 Thomas DAY ; 35; ; ; BT

27 Nov 1797 Thomas STRANGE ; 20; ; ; BT

10 Dec 1797 Elizabeth PEATY ; 88; ; ; BT

19 Dec 1797 Thomas HODGES ; 19; ; ; BT

31 Dec 1797 Jane GILLINGHAM ; 25; ; ; BT

4 Jan 1798 George GALE ; 76; ; ; BT

21 Jan 1798 Ann BREWER ; 20; ; ; BT

27 Feb 1798 Ann SHEPHARD ; 32; ; ; BT

4 Mar 1798 Albion HAWKINS ; 6 months; ; ; BT

9 Mar 1798 Elizabeth CONWAY ; 2; ; ; BT

18 Mar 1798 George GILLINGHAM ; Infant; ; ; BT

27 Mar 1798 James MITCHELL ; 6; ; ; BT

29 Apr 1798 John BRAGG ; 89; ; ; BT

6 May 1798 William PRESTON ; 70; ; Pauper; BT

8 May 1798 Elizabeth CHILDS ; 55; ; ; BT

13 May 1798 Ann HOMER ; 10?; ; ; BT

23 Aug 1798 Leonard MORRIS ; 67; ; ; BT

29 Oct 1798 Judith THORNE ; 34; ; ; BT

18 Dec 1798 Ann HASSELL ; 58; ; ; BT

27 Dec 1798 Ann KNELL ; 77; ; ; BT

27 Dec 1798 George MORRIS ; 12; ; ; BT

3 Jan 1799 Ann MORRIS ; 55; ; ; BT

13 Jan 1799 Susannah MORRIS ; 74; ; ; BT

20 Jan 1799 Ann ANTELL ; 68; ; ; BT

3 Feb 1799 Martha THORNE ; Infant; ; ; BT

15 Mar 1799 John HODDER ; 21; ; ; BT

31 Mar 1799 Catharine HODGES ; 21; ; ; BT

25 Apr 1799 James GALTON ; 59; ; ; BT

8 May 1799 John CORRY ; 33; ; of Sherborne; BT

26 May 1799 William DAY ; 9; ; ; BT

26 Jun 1799 Jane PAINE ; 3; ; ; BT

18 Jul 1799 John BEER ; 2; ; ; BT

28 Jul 1799 Daniel SHERRY ; 6; ; ; BT

6 Aug 1799 Elizabeth CURME ; 52?; ; Pauper; BT

6 Sep 1799 William GILLINGHAM ; 65; ; ; BT

9 Sep 1799 Alice? SHERRY ; 85; ; ; BT

16 Oct 1799 Ann SOMERS ; 82; ; ; BT

29 Oct 1799 Jane MARTIN ; 2; ; ; BT

5 Dec 1799 James PEATY ; 56; ; ; BT

15 Jan 1800 Josiah FARTHING ; 21; ; ; BT

20 Jan 1800 Susannah SHEPPARD ; 84; ; ; BT

2 Feb 1800 John PEATY ; 84; ; ; BT

22 Apr 1800 Hannah HOMER ; 40; ; ; BT

19 Jun 1800 Elias CURME ; 65; ; ; BT

10 Oct 1800 Robert BRODBY ; 50; ; ; BT

26 Oct 1800 James SHEPPARD ; 2; ; ; BT

28 Oct 1800 Jane HODGES ; 26; ; ; BT

28 Oct 1800 William HODGES son of Jane HODGES; Infant; ; ; BT

28 Nov 1800 Elizabeth BOWRING ; 84; ; ; BT

7 Dec 1800 William FARR ; 83; ; ; BT

16 Dec 1800 Francis HODGES ; 30; ; ; BT

23 Dec 1800 Robert HODGES ; 32; ; ; BT

23 Dec 1800 Mary CURME ; 23; ; ; BT

6 Jan 1801 Ann MEECH widow of Henry MEECH; 94; ; Husband was a Surgeon; BT

15 Feb 1801 Sarah KNELL ; 2; ; ; BT

15 Feb 1801 Marianne KNELL ; Infant; ; ; BT

20 Feb 1801 Henry WHITTLE ; 42; ; Pauper; BT

8 Mar 1801 Sarah MILLARD ; 2; ; ; BT

22 Mar 1801 Ann SHEPHARD ; 7; ; ; BT

24 Mar 1801 William GILLINGHAM ; 76; ; Pauper; BT

10 May 1801 William WILLIAMS ; 80; ; Pauper; BT

26 May 1801 Sarah SHEPHARD ; 60; ; ; BT

abt Jun 1801 John PEATY?? ; ??; ; [damaged]; BT

22 Jun 1801 Sarah DAY ; ??; ; [damaged]; BT

7 Jul 1801 Agnes HODDER ; ??; ; Pauper [damaged]; BT

27 Sep 1801 David DAY ; 8; ; ; BT

29 Sep 1801 William VINCENT ; 75; ; ; BT

10 Nov 1801 David DAY ; 75; ; ; BT

24 Dec 1801 Sarah B--KETT ; 54; ; [damaged]; BT

19 Jan 1802 Simon GROVES ; 14; ; ; BT

1 Feb 1802 Benjamin GROVES ; 12; ; ; BT

4 Feb 1802 Dinah STONE ; 60; ; ; BT

4 Feb 1802 Timothy THORNE ; 4; ; ; BT

11 Feb 1802 Elizabeth COCKERAM wife of Mr. Thomas COCKERAM Jr.; 46; ; ; BT

11 Mar 1802 Alice WALLIS ; 80; ; ; BT

15 Jun 1802 Ann? STICKLAND ; 53; ; ; BT

24 Aug 1802 James GILLINGHAM ; 71; ; ; BT

23 Sep 1802 Jane Paine ROLLS ; 3; ; ; BT

30 Sep 1802 Susannah MORRIS ; 2; ; ; BT

5 Sep 1802 Sarah DEVENISH ; 58; ; ; BT

5 Oct 1802 Jane ROLLS ; 65; ; ; BT

12 Oct 1802 Mary THORNE ; Infant; ; ; BT

26 Oct 1802 Robert COCKERAM ; 91; ; ; BT

12 Nov 1802 Robert HODGES ; 2; ; ; BT

22 Nov 1802 Leah THORNE ; Infant; ; ; BT

19 Dec 1802 John ABBOTT ; 57; ; ; BT

25 Dec 1802 John DAVIS ; Infant; ; ; BT

4 Jan 1803 Mary ANTELL ; 67; ; ; BT

8 Jan 1803 Ann HAWKINS ; Infant; ; ; BT

20 Jan 1803 John DOMINY ; 60; ; ; BT

30 Jan 1803 Amy DAY ; 76; ; ; BT

10 Feb 1803 Susanna SCARDE ; 19; ; ; BT

3 Mar 1803 Charles RUSS ; ; ; of Collumpton, Devon; BT

13 Mar 1803 Edith KNELL ; 66; ; ; BT

17 Mar 1803 Robert BREWER ; 57; ; ; BT

10 Apr 1803 George SHERRY ; 60; ; ; BT

2 May 1803 Samuel SHEPHARD ; Infant; ; ; BT

31 May 1803 George TREVITT ; 57; ; ; BT

7 Jul 1803 Thomas BEER ; 87; ; ; BT

21 Aug 1803 James HODDER ; 3; ; ; BT

24 Sep 1803 Ann CURME ; 77; ; ; BT

24 Sep 1803 James GALTON ; 32; ; ; BT

29 Sep 1803 John CURME ; Infant; ; ; BT

10 Oct 1803 Mary SHERRY ; Infant; ; ; BT

13 Oct 1803 David GILLINGHAM ; 2; ; ; BT

22 Oct 1803 Elizabeth GREEN ; 73; ; ; BT

3 Nov 1803 William SHEPHARD ; 63; ; ; BT

17 Dec 1803 Elizabeth HOMER ; 75; ; ; BT

19 Dec 1803 Henry BARNWELL ; 1; ; ; BT

22 Dec 1803 Sarah DURDANT ; 32; ; ; BT

12 Jan 1804 John STRANGE ; 53; ; ; BT

23 Jan 1804 Phebe HODDER ; 20; ; ; BT

17 Feb 1804 Judith GILLINGHAM ; 84; ; ; BT

16 Mar 1804 William NORTHOVER ; 73; ; ; BT

5 Apr 1804 Isaac DOMINY ; 2; ; ; BT

12 Apr 1804 Ann JENKINS ; 69; ; ; BT

12 Apr 1804 Mary WEST ; 50; ; ; BT

21 Apr 1804 William MAJOR ; 77; ; ; BT

27 May 1804 William SHEPHARD ; 2; ; ; BT

17 Jul 1804 Joseph KNELL ; 2; ; ; BT

7 Aug 1804 Abel BOWRING ; 2; ; ; BT

11 Sep 1804 Thomas COCKERAM ; 88; ; ; BT

6 Nov 1804 Thomas RYALL ; 34; ; ; BT

2 Dec 1804 Elizabeth RYALL ; 74; ; ; BT

8 Dec 1804 Charles MEAD ; Infant; ; ; BT

8 Dec 1804 Elizabeth SHEPHARD ; Infant; ; ; BT

14 Dec 1804 Thomas TROWBRIDGE ; 19; ; ; BT

18 Feb 1805 Eliza OLD ; Infant; ; ; BT

7 Mar 1805 Joseph UPSHAL ; 70; ; ; BT

17 Mar 1805 Morgan SHEPHARD ; 75; ; ; BT

21 Mar 1805 James Julius DAVIS ; Infant; ; ; BT

30 Mar 1805 Elizabeth DAVIS ; 58; ; ; BT

10 Apr 1805 James HURLSTONE ; Infant; ; ; BT

19 Apr 1805 Jane RYALL ; 2; ; ; BT

10 Jun 1805 Joseph ROLES ; 1; ; ; BT

17 Aug 1805 James DAVIS ; 83; ; ; BT

12 Sep 1805 Sarah YOUNG ; 1; ; ; BT

6 Oct 1805 Elizabeth SHEPHARD ; 67; ; ; BT

11 Oct 1805 Elizabeth GREEN ; 63; ; ; BT

12 Nov 1805 Mary Ann SHERRY ; Infant; ; ; BT

5 Dec 1805 James LONG ; 45; ; ; BT

17 Dec 1805 Elizabeth LONG ; 74; ; ; BT

22 Dec 1805 John BRODBY ; 76; ; ; BT

24 Jan 1806 Martha CONWAY ; ; ; ; BT

7 Mar 1806 Joan ANDREWS ; ; ; ; BT

31 Mar 1806 Elizabeth ANTELL ; ; ; ; BT

18 Apr 1806 Elizabeth GILLINGHAM ; ; ; ; BT

3 Jun 1806 Joseph ANTELL ; ; ; ; BT

7 Jun 1806 John LODGE? ; ; ; ; BT

6? Jul 1806 James LONG ; ; ; ; BT

11 Jul 1806 Elizabeth HODGES ; ; ; ; BT

5 Aug 1806 Mary GUNDRY ; ; ; ; BT

6 Oct 1806 Sarah TURNER?? ; ; ; ; BT

22 Jan 1807 Sarah HODGES ; 100; ; ; BT

1 Apr 1807 Thomas BRODBY ; 23; ; ; BT

3 Apr 1807 John HODGES ; 4; ; ; BT

3 Jun 1807 Thomas PEATY ; 50; ; ; BT

7 Jun 1807 Thomas HODDER ; 75; ; ; BT

15 Jun 1807 Frances CHURCHILL ; Infant; ; ; BT

13 Aug 1807 Sarah PAINE ; Infant; ; ; BT

19 Aug 1807 William CONWAY ; 50; ; ; BT

22 Aug 1807 Sarah NOKE ; 54; ; ; BT

12 Sep 1807 Charles HODDER ; 12; ; ; BT

13 Oct 1807 Mary SMITH ; 2; ; ; BT

21 Nov 1807 John PEARCE ; Infant; ; ; BT

11 Dec 1807 Henry WHITTLE ; 1; ; ; BT

3 Jan 1808 Jane ROLES ; 5; ; ; BT

18 Feb 1808 Rachel MEECH? ; 72; ; ; BT

29 Feb 1808 John DOMINY ; 59; ; ; BT

17 Mar 1808 Charles WHITE ; 91; ; ; BT

21 Apr 1808 Mary Ann BRODBY ; Infant; ; ; BT

14 May 1808 John WHITTLE ; 21; ; ; BT

17 May 1808 Michael TAP ; 76; ; ; BT

14 Jun 1808 Mary GROVES ; 90; ; ; BT

23 Jul 1808 Hannah MEECH ; 69; ; ; BT/PR

16 Aug 1808 Susanna DOMINY ; 58; ; ; BT/PR

26 Sep 1808 Hannah KNELL ; 75; ; ; BT/PR

30 Sep 1808 Thomas NORTHOVER ; 85; ; ; BT/PR

24 Oct 1808 Arthur HODGES ; 75; ; ; BT/PR

19 Dec 1808 Ann Abbott WHITTLE ; Infant; ; ; BT/PR

7 Jan 1809 John BAGG ; 74; ; ; BT/PR

9 Jan 1809 Eliza EDMONDS ; 1; ; ; BT/PR

28 Feb 1809 Thomas COOMBS ; 63; ; ; BT/PR

2 Mar 1809 Ann DOWLE ; 85; ; ; BT/PR

10 Mar 1809 Ann FOORD ; 68; ; ; BT/PR

29 Mar 1809 Rachel DAVIS ; 35; ; ; BT/PR

4 Apr 1809 Arthur MORRIS ; 2; ; ; BT/PR

13 Apr 1809 Ann CURME ; 65; ; ; BT/PR

14 May 1809 Elizabeth WAREHAM ; 9; ; ; BT/PR

5 Jun 1809 George DURDANT ; 13; ; ; BT/PR

3 Jul 1809 Elizabeth STICKLAND ; 70; ; ; BT/PR

24 Aug 1809 Anthony THORNE ; 71; ; ; BT/PR

18 Sep 1809 Lobmass/Lebnah?? WHITTLE ; 25; ; ; BT/PR

23 Oct 1809 Edith KNELL ; 5; ; ; BT/PR

27 Dec 1809 John GILLINGHAM ; 72; ; ; BT/PR

28 Dec 1809 Elizabeth KINGSBURY ; 21; ; ; BT/PR

29 Dec 1809 John HASSELL ; 75; ; ; BT/PR

31 Dec 1809 Sarah SHEPHARD ; 66; ; ; BT/PR

7? Feb 1810 Charlotte ROLES ; 26; ; [1810 burials, very faint]; BT

26? Feb 1810 Ann GREEN ; 6; ; ; BT

19 Mar 1810 Robert DUNNING? ; 17; ; ; BT

8 Apr 1810 Frances BREWER ; 3; ; ; BT

25 Apr 1810 William GILLINGHAM ; 25; ; ; BT

16 May 1810 William DAVIS? ; 54; ; ; BT

10 Jun 1810 Prissila?? BANGER? ; 74; ; ; BT

18 Jul 1810 Jane Gillingham SHEPPERD ; 2; ; ; BT

20 Jul 1810 Sarah GREEN ; Infant; ; ; BT

12 Aug 1810 Elizabeth MORRIS ; 2; ; ; BT

30 Aug 1810 Thos. R--TEL? ; 61; ; ; BT

30 Aug 1810 William Henry BARNWELL ; 4; ; ; BT

3 Oct 1810 Thos. DOMINY ; 71; ; ; BT

9 Oct 1810 William SHERRY ; 1; ; ; BT

22 Oct 1810 Sarah Morris PEARCE ; 2; ; ; BT

10 Nov 1810 James ANDREWS ; 75; ; ; BT

24 Nov 1810 George WHITE ; 77; ; ; BT

5 Dec 1810 James DAVIS ; Infant; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; ; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; ; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; ; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; ; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; 64; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; 61; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; 73; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; 91; ; ; BT

[Date illegible] [illegible] ; ?6; ; ; BT

2? Dec 1811 Willm. DURDENT ; 70; ; ; BT

26 Jan 1812 Rebecca BEER ; Infant; ; ; BT

2 Mar 1812 Mary Gillingham SHEPHERD ; Infant; ; ; BT

6 Apr 1812 William DOMINY ; 64; ; ; BT

6 Apr 1812 Edith KNELL ; Infant; ; ; BT

22 May 1812 Francis PALMER ; 81; ; ; BT

26 May 1812 Susannah GILLINGHAM ; 66; ; ; BT

28 Jun 1812 Samuel PEATY ; Infant; ; ; BT

?? Jul 1812 Elizabeth BENNET ; 60; ; ; BT

13 Aug 1812 Elizabeth WHITE ; 77; ; ; BT

19 Sep? 1812 Henry BARTLETT ; 67; ; ; BT

20 Sep 1812 Elizabeth SHERRY ; ?5; ; ; BT

22 Oct 1812 Jarvis THORNE ; Infant; ; ; BT

30 Oct 1812 Philip WHITE ; 82; ; ; BT

22 Nov 1812 Sarah BOLLEN ; 1; ; ; BT

15 Dec 1812 Elizabeth STICKLAND ; 88; ; ; BT

Cerne Abbas Page                    OPC Page